Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Hovedside
NPHs leder
AUs sammensetning
Møtereferater

NPHs leder

Prorektor Dag Morten Dalen, BI (2016-2017)

Tidligere ledere:
Professor Lars Østnor, MF (2000-2002)
Prorektor Jan Grund, BI (2002-2005)
Rektor Einar Vetvik, Diakonhjemmet Høgskole (fungerende leder 2005 - 2006)
Rektor Anne Karin Nygård, Lovisenberg diakonale høgskole(2006)
Rektor Vidar L.Haanes, MF (2007-2015)

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no