Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Hovedside
Vedtekter
Strategisk plan

Om Nettverk for private høyskoler (NPH)

NPH ble avviklet per 31.12.17
Nettverk for private høyskoler (NPH) ble formelt etablert høsten 2000 med sikte på å styrke samarbeidet mellom private høyskoler som mottar statsstøtte for godkjente studietilbud over kap. 282 på Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett. jf. Jubileumsskrift 2010

NPH avholdt ordinært to møter i året, et årsmøte om våren og en nettverkskonferanse om høsten i tilknytning til behandlingen av neste års statsbudsjett.

Mellom møtene ble NPHs interesser ivaretatt av et arbeidsutvalg bestående av fem medlemmer og sekretær.

NPHs sekretariat har vært lokalisert til MF (Det teologiske menighetsfakultet), Gydas vei 4, 0302 Oslo.

Kontaktpersoner i NPH 2017 har vært:
Leder: Prorektor Dag Morten Dalen, BI (tlf. 464 10 774 , epost: Dag.M.Dalen@bi.no)
Sekretær: Spesialrådgiver Arne J.Eriksen, MF (tlf. 22 59 05 58 / 920 12 813, epost:Arne.J.Eriksen@mf.no)

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no