Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Private høyskoler ønsker statlige tilskudd til forskning

Regjeringen har ikke foreslått noe tilskudd til forskning ved flertallet av de private høyskoler. Nettverk for private høyskoler (NPH) krever 20 mill kr. til dette formål.

NPH krever forøvrig at nye studietilbud som er etablert ved private høyskoler som følge av kvalitetsreformen gis tilskudd. Å opprettholde tilskuddsstrukturen fra 2001 kan innebære en uønsket sementering. Dessuten kan ikke kravet om en basiskomponent på 60 % av det samlede tilskudd til private høyskoler innfris innen fristen. I så fall må en solid forskningskomponent etableres.

Lagt ut: 2003-10-20 16:51:42
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no