Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Tiltakspakken til høyere utdanning må inkludere de private høyskolene

I Regjeringens krisepakke bevilges det 315 mill kr til ekstra byggeprosjekter ved statlige utdanningsinstitusjoner i 2009. Det foreslås i tillegg å etablere 60 nye stipendiatstillinger i mat-nat & teknologifag. Nettverket for private høyskoler (NPH) er positive til at Regjeringen i krisepakken også stimulerer til økte investeringer i høyere utdanning og forskning. NPH legger til grunn at de private høyskolene også får sin andel av krisepakken. NPHs utgangspunkt er at de private høyskolene utgjør en integrert del av det samlede utdanningstilbudet i Norge. Det er derfor viktig at de private høyere utdannings institusjonene blir gitt anledning til å foreslå tiltak som vedlikehold, nybygging, investeringer i utstyr og investeringer i rekrutteringsstillinger på lik linje med de tilsvarende statlige institusjonene.

Les mer

Lagt ut: 2009-01-26 12:54:34
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no