Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

Tilstandsrapporten for høyere utdanningsinstitusjoner 2009

Departementet har offentliggjort Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2009. Rapporten omfatter både statlige og private institusjoner og legges til grunn for etatsstyringsmøter med de statlige og for dialogmøtet med de private institusjonene.

Les rapporten her

Lagt ut: 2009-04-23 08:16:46
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no