Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

NPHs nettverkskonferanse høsten 2009

Invitasjon og program er utsendt til NPHs medlemsinstitusjoner og til observatører som følger NPHs arbeid.

Høstens nettverkskonferanse blir på Lovisenberg diakonale høgskole mandag den 19. oktober 2009

Lagt ut: 2009-09-11 10:25:17
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no