Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

NPHs nestleder, prorektor Guri Hjeltnes BI oppnevnt til viktig arbeidsgruppe

Departementet har oppnevnt arbeidsgruppe for å utføre viktig utredningsoppdrag i sektoren. Marianne Harg, TEKNA, også kjent blant private høyskoler som \"Stjernøutvalgets kloke mindretall\" skal lede arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal vurdere følgende spørsmål: - Hvordan utdanningskvaliteten kan sikres og økes i høyere utdanning - Hvordan universitetene og høyskolenes selvstyre fungerer operativt i dag - Mekanismer og bevilgningsmønstre for forskning og høyere utdanning - Forvaltningen av forskningskarrieren og forskningsvilkår - Institusjonenes strategiske valg i forhold til omfang og innretning på fagportefølje i lys av finansieringssystemet - Organisering og styring av forholdet mellom intern og ekstern aktivitet - Balansen mellom nasjonale politiske prioriteringer og handlingsfrihet for institusjonene ved bruk av egeninnsats og andre ressurser. Det synes åpenbart at statsråden med siste års omfattende evaluering av finansieringssystemet i høyere utdanning, ikke har fått alle de svar hun trenger.

Les mer om sammensetningen av arbeidsgruppen her

Lagt ut: 2009-09-17 14:02:23
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no