Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Høring - utkast til departementets nye NOKUT-forskrift

Departementet har sendt utkast til ny NOKUT-forskrift på høring. Forskriften revideres i kjølvannet av fjorårets evaluering av NOKUT. Høringsfristen er 11. desember 2009.

Les utkastet her

Lagt ut: 2009-09-17 14:14:43
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no