Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Også private høyskoler trenger økt handlingsrom

Den såkalte Handlingsromgruppa, der NPHs nestleder, prorektor Guri Hjeltnes har deltatt, har overlevert sin innstilling til statsråd Tora Aasland.

Gruppa leverer 60 anbefalinger. Statlige og private institusjoner får 18 råd. Departementet (evt. sammen med institusjonene) får 42 råd i sitt videre arbeid. Mye dreier seg om økonomiske rammevilkår dersom det skal kunne etableres et bedre handlingsrom for institusjonene. NPH finner det viktig at også private høyskoler vurderer rapportens anbefalinger og får delta i den videre dialogen som nå må komme. Les rapporten her

Lagt ut: 2010-02-25 12:17:31
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no