Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Insentivbasert statsbudsjett for private høyskoler i 2011

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 viser et finansieringssystem som fungerer og gir forutsigbare tilskudd til sektoren. Systemet opprettholder 6 kostnadskategorier. Noen private høyskoler har fått nye studieplasser og kostnadskategorien til grunnskolelærerutdanningene er endret. Men på grunn av økte investeringer i bygg og anlegg, øker forskjellen mellom statlige og private institusjoners rammevilkår også i 2011.

Les førsteutgaven av sektorens statsbudsjett for 2011 her Les Blå bok her

Lagt ut: 2010-10-05 11:54:03
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no