Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Møte i NPH/ AU 3. september 2004

AU avholdt møte den 3. september og markerte NOKUTs første akkreditering av en privat vitenskapelige høgskole (MF)

Her kan du finne AU-protokollen referat

Lagt ut: 2004-09-14 07:34:27
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no