Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

NPH-seminar om finansiering av private høyskolers infrastruktur

NPH arrangerer seminar om finansiering av private høyskolers infrastruktur på Fjellhaug internasjonale høgskole i Oslo onsdag den 19. januar 2011

Tematikk - Bygg og infrastruktur er en av Kunnskapsdepartementets hovedprioriteringer i 2011 (jfr. Tilskuddsbrev for private høyskoler av 17. desember 2010, s.4). - Forventede utgifter til bygg og infrastruktur utgjør (også) en stadig større del av private høyskolers driftsutgifter. - I en presset økonomisk situasjon kan ønsket om å prioritere god utdanningskvalitet i studie-tilbudet hindre nødvendige investeringer i nybygg og vedlikehold. Private høyskolestyrer som selv eier sine bygninger kan skyve problemene foran seg. Private høyskolestyrer som leier sine bygninger enten av skoleeier eller andre, har tidvis diskusjoner om husleien. - Hvordan arbeides det med disse spørsmål i de private høyskolene? - Hvordan arbeider Statsbygg med tilsvarende investeringer i statlige universitets- og høyskolebygg? Målgruppe: Institusjonsledere, eksterne styreledere /-medlemmer og huseiere for private høyskoler, og inntil en “relevant infrastrukturmedarbeider” fra hver medlemsinstitusjon. Se nærmere om programmet her

Lagt ut: 2011-01-11 13:36:19
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no