Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Svekkes interessen for etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv?

På et seminar nylig presenterte NIFU (tidligere NIFUStep) resultater fra den såkalte Lærevilkårsmonitoren for perioden 2003-2010.

Lærevilkårsmonitoren viser at det har blitt færre deltakere i etter- og videreutdanningstiltak, særlig de som tilrettelegges av universiteter og høyskoler. Norge er blant de OECD-land som til nå har hatt høy deltakelse. Kan norske arbeidstakerorganisasjoner sitte rolig å se på denne utviklingen? Se NIFUs presentasjon her

Lagt ut: 2011-04-06 08:39:40
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no