Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Viktig dokument om høyere utdanning fra Europarådet

Europarådets ministermøte vedtok i juni 2012 en viktig anbefaling om hvordan Europas høyere utdanningsområde bør ha systemer for høyere utdanning der akademisk frihet og institusjonell autonomi blir anerkjent. Anbefalingene gjelder både politiske myndigheter og høyere utdanningsinstitusjoner enten sistnevnte er statlige eller private.

Europarådets anbefalinger finnes her

Lagt ut: 2012-08-27 09:15:57
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no