Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

KUFkomiteen har levert sine merknader til statsbudsjettet

En samlet opposisjon vil øke bevilgningene til norske universiteter og høyskoler med minimum en kvart milliard. Men mens Frp og KrF vil la 10 til 12 prosent av økningen tildeles private høyskoler, vil Høyre og Venstre la private høyskoler bare få 2 til 3 prosent av økningen. Like fullt er en samlet opposisjon enig om å "be regjeringen, i samråd med institusjonene, finne en rimelig ramme for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur i private høyskoler". Når det gjelder en egen stipendordning for studenter i private høyskoler med studentbetaling ber komiteens medlemmer fra Frp, Høyre og Venstre "regjeringen om å vurdere endringer i studiestøttesystemet...slik at en del av tilleggslånet til studieavgifter kan gjøres om til stipend dersom eksamen er bestått innen normert tid".

Les KUFkomiteens merknader til statsbudsjett 2013 her

Lagt ut: 2012-12-04 09:31:04
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no