Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Vidar L. Haanes, MF gjenvalgt som leder av NPH

Nettverk for private høyskoler (NPH) avholdt sitt årsmøte på Høgskolen Diakonova i Oslo den 4. mars 2013

På årsmøtet ble rektor Vidar L.Haanes, MF gjenvalgt som leder av NPH for to nye år. Øvrige medlemmer av arbeidsutvalget (NPH/AU) ble rektor Ingunn Moser (Diakonhjmmet Høgskole), studiedirektør Aleksander Nikolic, (Campus Kristiania), direktør Kristin Fjelde Tjelle (Misjonshøgskolen), rektor Ann Kristin Norum (Norges Dansehøgskole) og adm.sjef Jan Duvaland (NITH). I tillegg har Norsk Studentorganisasjon (NSO) oppnevnt fagpolitisk ansvarlig Trine Oftedal som medlem av NPH/AU.

Lagt ut: 2013-03-08 13:17:54
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no