Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

KUF-komiteen har levert sin innstilling om Forskningsmeldingen

KUFkomiteen i Stortinget har levert sin innstilling (Innst 372 S) om Regjeringens forskningsmelding (St.meld,nr.18). Stortingsmeldingen har tydelig inspirert KUF-komiteen til å snu en mengde stener i både forsknings- og utdanningspolitikken.Stortinget etterlyser nå bl.a. en stortingsmelding om studiekvalitet i høyere utdanning.

Les innstillingen her

Lagt ut: 2013-06-04 08:58:39
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no