Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Ekspertgruppe skal utrede utbytteforbudet i private høyskoler og fagskoler

Kunnskapsdepartementet har etablert en ekspertgruppe som skal utrede muligheten for en regelfesting av et utbytteforbud i private høyskoler og fagskoler. NPH finner det påfallende at denne utredningsoppgaven er holdt utenfor det offentlige utvalget som skal utrede den statlige finansieringen av landets høyere utdanningsinstitusjoner enten disse er statlige eller private.

Les mer her

Lagt ut: 2013-09-10 17:12:02
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no