Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Statsbudsjettet - all økning går til statlige institusjoner

Den rød-grønne regjeringens siste statsbudsjett viser at når det gjelder private høyskoler var Øystein Djupedals hvileskjær ingen tilfeldighet. 400 nye fullfinansierte studieplasser og 60 rekrutteringsstillinger er bevilget statlige institusjoner i 2014 - ingenting til private høyskoler. Det er nå tale om et betydlige etterslep som stortingsflertallet må ta fatt i etter åtte års rød-grønt styre. Handelshøyskolen BI har riktignok fått videreført noen nye studieplasser, men disse er kun en erstatning for studieplasser som de rød-grønne tidligere har kuttet.

Se statsbudsjettet her

Lagt ut: 2013-10-15 09:13:54
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no