Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

KUF-komiteen med positive signaler til private høyskoler

Stortingets KUF-komite har lagt fram sin innstilling om statsbudsjettet for 2014 (Innst 12S). Flertallet i komiteen mener private høyskoler bør tildeles noen av de nye stipendiatstillingene. Dessuten presiserer flertallet at "målet om full likebehandling mellom private og offentlige høyskoler, også hva gjelder finansieringsordninger, må følges nøye opp slik at eventuelle negative utslag kan korrigeres". Komiteen peker bl.a. på manglende tilskudd til infrastruktur. Komiteen mener det er nødvendig å gjøre endringer i finansieringen. Regjeringen bes derfor å finne en rimelig ramme for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur.

Innst12S finner her

Lagt ut: 2013-12-06 10:59:18
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no