Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen vil heve listen

I talen på dagens kontaktkonferanse var det en arbeidsvillig statsråd som la frem en syvpunkts plan for å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning og forskning.

Regjeringen er klar til å ta nødvendige grep for å heve kvalitet, sa statsråden. I klartekst betyr dette at Norge om noen år ikke nødvendigvis vil ha færre studiesteder, men antallet høyere utdanningsinstitusjoner vil bli redusert. Dette tilsier økt oppmerksomhet på de mindre utdanningsinstitusjonene som gir kortere profesjonsutdanninger. Året 2014 vil bli arbeidsintensivt for statråden. I løpet av året vil han oversende en langtidsplan for forskning og høyere utdanning til Stortinget. Statsråden vil dessuten etablere en ekspertgruppe til å utrede finansieringen av all norsk høyere utdanning. Dette innebærer at finansieringsspørsmålet ikke blir utredet av et uavhengig, offentlig utvalg, slik statsråd Kristin Halvorsen bestemte, men av eksperter med nærmere tilknytning til Kunnskapsdepartementet. Statsråden varslet også en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning våren 2015. Alt dette tilsier at året 2014 vil bli et arbeidsintensivt år for sektoren med en rekke prosesser i gang samtidig. Statsrådens tale innevarsler også at 2014 vil bli et avgjørende år for norske private høyskoler og for NPH. Private høyskoler er og bør forbli en viktig del av den norske uh-sektoren.

Lagt ut: 2014-01-14 10:35:49
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no