Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

KD slår sammen SO, FS og USITs seksjon for utvikling av nasjonale tjenester (SUN)

Med virkning fra sommeren 2014 vil sekretariatene for Felles studentsystem (FS) og Samordna Opptak (SO) slås sammen med USITs seksjon for utvikling av nasjonale tjenester (SUN) og det vil bli etablert et nytt felles styre for det nye 1-4(4)organet som blir lagt til UiO.

Vedtaket knytter FS nærmere til Departementet slik SO har vært hele tiden - som en enhet med hjemmel i uh-lovens § 1-4(4). Vedtaket vil også etablere et sterkt utvidet ansvar for datateknisk utviklingsarbeid hos ledelsen for den nye enheten.

Lagt ut: 2014-03-13 14:48:22
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no