Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Økte bevilgninger til høyere utdanning i Revidert nasjonalbudsjett 2014

Samarbeidsavtalen mellom KrF, Venstre og Regjeringspartiene åpner for å øke bevilgningene til høyere utdanning og forskning med mer enn 50 mill. kroner tilsammen.

1 mill. kroner er bevilget til å øke grunnfinansieringen i private høyskoler. 2 mill. kroner er bevilget til NLA Høgskolen som kompensasjon for SV-statsråders tidligere kutt i bevilgningen til mediehøgskolen Gimlekollen. Finanskomiteens flertall viser i sin begrunnelse til at det i dag er større grad av likeverdighet mellom offentlige og private universiteter og høyskoler, men på enkelte områder er det fortsatt et stykke igjen.

Lagt ut: 2014-06-05 12:54:21
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no