Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

Riksrevisjonen ber statsråden styre og følge opp tilskudd til private høyskoler bedre

KDs forvaltning av tilskudd til private høyskoler er et tema i Riksrevisjonens Dokument 1 i år som omfatter regnskapsåret 2013.

Riksrevisjonen kritiserer KD for - ikke å ha evaluert tilskuddsordningene de siste ti år slik regelverket krever - ikke å ha gjennomført tilsyn med private høyskoler de siste årene Riksrevisjonen mener KD derfor i begrenset grad har kunnskap om tilskuddsordningene er effektive når det gjelder ressursbruk, organisering og fastsatte mål, samt om midlene forvaltes og brukes på en samfunnsøkonomisk forsvarlig måte. Det er derfor med interesse NPHs medlemsinstitusjoner avventer rapporten fra ekspertgruppen som er nedsatt for å utrede regelverket , revidere retningslinjer og foreslå hvordan tilsyn bør gjennomføres for private høyskoler (og fagskoler).Rapporten er forventet i løpet av året. Dokumentet finnes her

Lagt ut: 2014-10-23 07:56:16
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no