Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

NPHs høringsuttalelse om kvoteordningen

KD har sendt konsulentfirmaet DAMVADs rapport på høring

NPHs høringsuttalelse kan du lese her

Lagt ut: 2014-11-05 14:18:49
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no