Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Ekspertgruppen som har utredet tilsyn med private høyskoler har levert sin rapport

Ekspertgruppen som har utredet regelverket for bruk av offentlige tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler har levert sin rapport. Rapporten foreslår tiltak som sikrer bedre regulering og tilsyn med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode. Men ekspertgruppen er delt i synet på om høyskoleeiere skal kunne ta utbytte fra virksomheten.

Les videre om rapporten her

Lagt ut: 2014-12-15 08:02:51
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no