Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Stortinget vil styrke ambisjonene for forskning og høyere utdanning

I sin innstilling til langtidsplan for forskning stiller KUF-komiteens flertall seg bak regjeringens ambisjoner om i løpet av perioden 2015-2018: - å trappe opp med 500 nye rekrutteringsstillinger - trappe opp bevilgningene til forskningsinfrastruktur med 400 mill kroner mer - trappe opp bevilgningene for å stimulere til deltakelse i Horizon 2020 med 400 mill mer Dessuten peker flertallet på behovet for å etablere konkrete opptrappingsmål for alle prioriteringer på et overordnet nivå. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med rulleringen av langtidsplanen i 2018 utarbeide en investeringsplan, køordning for investeringer, og større bygge- og vedlikeholdsprosjekter av bygg i universitets- og høyskolesektoren.

Når det gjelder private høyskoler representerer innstillingen fra KUF-komiteen et viktig fremskritt. Denne gang uttaler en samlet komite at "private utdanningsinstitusjoner utgjør en viktig og verdifull del av norsk forskning- og utdanningssektor. Flere av landets private høyskoler er i front innen sine fagfelt". Les for øvrig komiteens innstilling her

Lagt ut: 2015-01-30 13:07:06
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no