Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Fagskolene - et attraktivt utdanningsvalg

2015 er ifølge statsråden "Fagskolenes år" og OECD kaller fagskolene for "Cinderella of Tertiary Education". NPHs tidligere leder, professor Jan Grund har ledet et utvalg som har utredet fagskolenes situasjon og fremtidsmuligheter i Norge (NOU 2014:14)

Høringsfristen var den 25. mars 2015 og NPH har levert sin høringsuttalelse. Les NPHs høringsuttalelsen her

Lagt ut: 2015-03-26 07:20:52
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no