Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Statsbudsjettet: Større likeverdighet - fortsatt stor ulikhet

Statsbudsjettet presenteres uten kap.282. De private høyskolene er heretter plassert i henhold til institusjons-/ programakkreditering. Dette skaper likeverdighet. Men fraværet av bevilgninger til doktorgradsstillinger ved private høyskoler vitner om fortsatt stor ulikhet. Veien fram til likestilling synes lang.

Statsbudsjettet for 2006 avspeiler på mange måter det betydelige stortingsflertallet som kom til syne når ny felles lov for univerrsiteter og høyskoler ble vedtatt tidligere iår. Det skal bli større likeverdighet, men ikke økonomisk like rammevilkår. Private høyskolers kap.282 på statsbudsjettet er med budsjettforslaget for 2006 endelig historie. Felles lov og formålsbasert organisering av budsjettet har bragt universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler sammen i sine respektive kapitler på statsbudsjettet for 2006. Dette avspeiler økt likeverdighet mellom statlige og private institusjoner. Men sammenlignes sluttsummene for private høyskoler i år og i det kommende budsjett, ser man snart at det nye finansieringssystemet nærmest representerer et nullsumspill der det er målsettingen enten å bevege rammebevilgningen blant de private høyskolene eller flytte basiskomponenten over på de incentivbaserte komponentene for undervisning og forskning. På denne måten vil ulikheten i de økonomiske rammevilkårene for statlige og private høyskoler bli særdeles tydelige.

Lagt ut: 2005-10-18 08:27:11
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no