Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Vidar L Haanes valgt til leder av Universitets- og høgskolerådet

Som nyvalgt leder av UHR trekker han seg fra sitt verv som NPH-leder fra og med 1. januar 2016. Ny leder av NPH frem til årsmøtet blir prorektor Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen BI. Ny nestleder blir rektor Ingunn Moser, VID vitenskapelig høgskole.

Det er første gang en privat høyskoleleder er valgt til leder av UHR, og valget har gitt økt oppmerksomhet på spørsmålet om NPHs fremtid.

Lagt ut: 2015-12-03 07:42:36
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no