Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Stortingshøring om Westerdals -Oslo ACT

Forvaltningen av statlige tilskudd til private utdanningsinstitusjoner og departementets dialog med disse institusjonene sto sentralt da Stortinget konstitusjons- og kontrollkomite holdt høring om forvaltningen av statlige tilskudd til Westerdals- Oslo ACT

Stortingets konstitusjons- og kontrollkomite har holdt høring om forvaltningen av statlige tilskudd til Westerdals, NITH og NISS som alle tilhører Anthon B.Nilsen-utdanning (ABN-utdanning). Departementet har i ettertid avgjort at summen av fusjon og transaksjon mellom disse høyskolene er brudd på uh-lovens §7-1, 2.ledd (det såkalte "utbytteforbudet"). Men siden transaksjonen er tilbakekalt og siden statsråden innrømmet at departementet burde ha stilt flere spørsmål til det konseptet ABN-utdanning presenterte i en omfattende dialog med departementet forut for fusjonen, synes saken ikke å få noe videre etterspill. De øvrige Westerdalsakene som verserer for tiden er historiske saker som knytter seg til tiden før Westerdal var akkreditert som høgskole.

Lagt ut: 2016-04-21 08:21:16
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no