Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Årsmøtet utvikles til konferanse om privat høyere utdanning

NPHs årsmøte avholdes på BI, Nydalen dagene 7.-8. mars 2006. Dagene utvikler seg til en konferanse om privat høyere utdanning sett i et internasjonalt perspektiv

FNs organisasjon for utdanning, forskning og kultur UNESCO har gjennomført en komparativ analyse av europeisk privat høyere utdanning. Trenden i øst- og sentral-Europa er en betydelige vekst i antallet private utdannings-institusjoner. Privat høyere utdanning er så omfattende at den ikke lenger kan overses av europeiske utdanningspolitikere og -organisasjoner. Konferanseprogrammet kommer i desember 2005

Lagt ut: 2005-11-14 08:40:00
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no