Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Forsterket kontroll og tilsyn med private høyskolers forvaltning

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen har forsterket sitt tilsyn med private høyskolers forvaltning av statlige tilskudd. De fleste private høyskoler er bedt om innen den 21. november å levere en forbedret rapportering for 2015. Det endelige resultatet gjenstår derfor å se.

Etableringen av en tilsynsenheten som med dette presenterer seg, er et viktig tiltak i Departementets oppfølging av den såkalte Andreassengruppens rapport. Rapporten viste svakheter ved departementets oppfølging av regelverket for statlige tilskudd. NPH har tatt behovet for et forsterket kontrollregime til etterretning. Men NPH håper samtidig at den tillitsfulle relasjonen som har vært mellom departementet og private høyskoler kan bli videreført. Les statsrådens vurderinger her

Lagt ut: 2016-09-27 11:10:04
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no