Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Uh-lovens § 8 om private høyskolers organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling

Innst.225L (2016-2017) omfatter KUFkomiteens innstilling til ny § 8 i uh-loven. Denne paragrafen vil bli betydelig utvidet og regulerer private høyskolers organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling. Saken behandles i Stortinget den 30. mars 2017.

Innstillingen fra KUFkomiteen kan leses her

Lagt ut: 2017-03-22 09:42:45
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no