Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Akademisk frihet og institusjonell autonomi

I den høyaktuelle, internasjonale debatten om akademisk frihet og institusjonell autonomi for universiteter og høyskoler bør ikke private universiteter og høyskoler bli usynliggjort, mener NPH-sekretær Arne J. Eriksen. Han mener et utdanningssystem med statlige universiteter bidrar til å sikre akademisk frihet i de private institusjonene, men samtidig vil en uh-sektor med godt integrerte private vitenskapelige høyskoler og høyskoler underbygge behovet for institusjonell autonomi. Spørsmålet i Norge, i motsetning til i mange andre land, er imidlertid om norske politikere og universitetsledere ønsker seg et større spillerom for universiteter og høyskoler enn det som finnes per i dag.

Under den europeiske universitetsorganisasjonen EUAs årlige konferanse i Bergen før påske var temaet nettopp akademisk frihet og institusjonell autonomi. EUA la her fram en undersøkelse som viser at vilkårene for akademisk frihet og institusjonell autonomi varierer. Norge rangeres høyt når det gjelder akademisk frihet, men langt lavere hva gjelder institusjonell autonomi. Det som for et nettverk av private høyskoler bør interessere i denne forbindelse er at de land som styrer sine uh-sektorer nærmest som om alle universiteter og høyskoler er private institusjoner, rangeres høyest hva gjelder institusjonell autonomi (England, Danmark, Finland, Estland mfl.). I denne forbindelse er det interessant å registrere den politiske avtalen som nå er undertegnet i Danmark og som ytterligere vil styrke danske universiteters autonomi. Les avtalen her

Lagt ut: 2017-04-18 10:15:53
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no