Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Nytt regjeringsoppnevnt utvalg for høyere utdanning

Regjeringen har nedsatt et utvalg for å vurdere den videre utvikling av norsk høyere utdanning i lys av samfunnets behov. Utvalgets sammensetning og mandat

Siden private høyskoler utdanner 10 prosent av alle studenter i Norge, har NPH i brev til statsråden den 7. juni bedt om at utvalget utvides med en representant som kjenner private høyskolers situasjon. NPH er bekymret for at private høyskolers rolle i det nasjonale utdanningssystemet ellers lett kan bli oversett i dette utredningsarbeidet

Lagt ut: 2006-05-31 09:39:02
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no