Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Karakterbruk i UH-sektoren

En arbeidsgruppe, nedsatt av UHR 11. januar 2006, har levert sin rapport basert på arbeidet til karakterpanelene: "Karakterbruk i UH-sektoren". Gruppen ledes av seniorrådgiver Asbjørn Bjørnset, Universitetet i Bergen. Rapporten vil bli behandlet i UHRs styre i løpet av høsten. Dokumentene kan lastes ned via lenkene nedenfor: Karakterrapport - sluttrapport Vedlegg 3 - panel for rettsvitenskap Vedlegg 4 - totaloversikt 2004

Dokumentene kan lastes ned via lenkene nedenfor: Karakterrapporten Totaloversikt

Lagt ut: 0000-00-00 00:00:00
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no