Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Minneord ved Jon Lilletuns død

Alle norske private høyskoler, spesielt de som baserer sin virksomhet på et kristent verdigrunnlag, har med Jon Lilletuns død mistet en av sine fremste politiske talsmenn.

Alle norske private høyskoler, spesielt de som baserer sin virksomhet på et kristent verdigrunnlag, har med Jon Lilletuns død mistet en av sine fremste politiske talsmenn. Samtidig kan en kjent setning omskrives ved hans bortgang: "Du hørte ingen kategori, men hele sektoren til". Ministeren som utformet Mjøsutvalgets mandat. Dette utvalgets utredning kom til å åpne for den senere etableringen av akkrediteringsorganet NOKUT, felles lov og felles finansiseringssystem for statlige og private universiteter og høyskoler. I det lange perspektiv vil Jon Lilletun bli stående som en av de betydeligste politikere i arbeidet for å bedre rammevilkårene for de private høyskolene i Norge. Jon Lilletun bidro til å skape likeverdighet i universitets- og høyskolesektoren. Vi lyser fred over hans minne.

Lagt ut: 2006-08-22 14:32:28
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no