Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Underdalutvalget foreslår sterkere lovfesting av akademisk frihet

Utredningen om individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov knyttet til begrepet "akademisk frihet" er overlevert (NOU 2006:19)

Utvalget som har vært ledet av tidligere rektor ved UiO Arild Underdal har hatt professor Gunhild Hagesæther;NLA som medlem oppnevnt etter forslag fra NPH. Utredningen finnes her

Lagt ut: 2006-10-03 14:41:37
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no