Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

NPHs innspill til Stortingets budsjettbehandling

I tilknytning til høringen i Stortinget onsdag den 18. oktober leverte NPH et innspill til budsjettarbeidet. I etterkant av høringen er det levert et oppfølgingsnotat

Innspillet nevner 7 punkter som NPH ønsker drøftet NPHs brev til komiteen. Oppfølgingsnotatet presiserer bl.a. de kutt som er foretatt i 2006

Lagt ut: 2006-10-17 15:36:33
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no