Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Uforståelig diskriminering av private høyskoler i Stortinget

Stortingsflertallet har godtatt fortsatt skattemessig forskjellsbehandling mellom statlige og private institusjoner ved opprettelse av gaveprofessorater.

Stortinget har drøftet Finansdepartementets forståelse av Skattelovens § 6-42. Innenfor visse rammer kan det gis fradrag for tilskudd til institutt "som under medvirkning av staten forestår vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring. Institusjonell NOKUT-akkreditering og substansielle statlige tilskudd er ikke tilstrekkelig. Fonansdepartementet og regjeringspartiene mener det er et krav at staten må være representert i styret for institusjonen. Men den nye universitetsloven (og forarbeidene til denne) avviste enhver statlig representasjon i private høyskolestyrer som uaktuelt. NPH vil derfor kreve at det ryddes opp i dette forholdet. Den nye universitetsloven og det nye finansieringssystemet for høyere utdanning i Norge bør godtgjøre hva som bør menes med statlige medvirkning.Les mer

Lagt ut: 2006-11-30 09:05:47
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no