Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Ot.prp.nr.67 (2006-2007) om individuell akademisk frihet

Regjeringen foreslår å hjemle individuell akademisk frihet i Universitets- og høyskoleloven, i tråd med Underdalutvalgets forslag.

Les mer

Lagt ut: 2007-06-27 10:19:29
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no