Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Nytt styre i Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)

Departementet har oppnevnt direktør Ole Eriksen, Misjonshøgskolen til medlem av styret i SIU. Internasjonal direktør Helge Jensen, BI er oppnevnt som varamedlem. SIUstyrets studentmedlem Tina Marii Skare er også studentrepresentant i NPH/AU

Det nye SIU-styret: Styreleder: Rektor Sonni Olsen, HiF (UHR) Styremedlemmer: Prof. Nils Christophersen (UHR) Rektor Lars Moe, NVH (UHR) Direktør Ole Eriksen (NPH) Direktør Sandra Quian Xiao (KD) Førstekons.Ragnhild Berg (SIU) Tina Marii Skare (student) Varamedlemmer: Seksjonsleder Trine Ellefsen, HiT Rektor Frode Mellomvik (UHR) Underdirektør Dagrun Kvammen (UHR) Int. dir. Helge ensen (NPH) Daglig leder Øystein Gudim (KD) Seniorrådg. Helge Skugstad (SIU) Caroline Khoury (student)

Lagt ut: 2007-06-29 13:49:45
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no