Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

Ennå ikke noe rimelig nivå på statlige tilskudd til private høyskoler

Regjeringens forslag til statsbudsjett er ingen satsning på høyere utdanning og forskning, snarere en videreføring.

Innspill statsbudsjettet

Lagt ut: 2007-10-24 09:31:22
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no