Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Stjernøutvalget - ses alt under ett?

Det såkalte Stjernøutvalget har lagt frem utredningen om norsk høyere utdanning (NOU 2008:3 - Sett under ett). Det er imidlertid ikke en samlet sektor - sett under ett - som er blitt utredet, men utredningen konsentreres utelukkende om statlig eide universiteter og høyskoler.

Fra politisk sektorstyring til tung politisk eierstyring i norsk høyere utdanning? Må kvalitet fordre kvantitet? NOU 2008:3 Sett under ett

Lagt ut: 2008-01-24 10:57:29
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no