Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2009

Ingen statlig satsning på private høyskoler

Forslaget til statsbudsjett viser at Regjeringens satsning på høyere utdanning også i 2009 ensidig kanaliseres inn i statlige universiteter og høyskoler. Budsjettforslaget viser at de strategiske forskningsmidlene forfordeles nok en gang. Dessuten viser budsjettforslaget at det faktisk eksisterer to finansieringssystemer for høyere utdanning. Ett som er felles for statlige og private høyskoler. Og ett som er forbeholdt statlige institusjoner med betydelige tilskudd til utstyr og byggeprosjekter. Når derfor Regjeringen melder at finansieringssystemet skal evalueres i 2009, vil de private høyskolene og vitenskapelige høyskolene kreve at den samlede finansiering til sektoren må tas inn i evalueringen. Basistilskuddet for de private høyskolene og vitenskapelige høyskolene kan i 2009 ikke på noe måte sies å ligge på et rimelig nivå.

Lagt ut: 2008-10-08 08:38:35
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no