Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Ingen strategiske høgskolemidler til private høyskoler

Private høyskoler har i år hatt anledning til å søke om strategiske høyskolemidler i NFR. Søknadsfristen var 19. april. Midlene ble fordelt i NFRs SHP-komite den 4.-5. oktober 2012. Alle prosjektmidlene tilfalt statlige høyskoler.

Se hjemmesiden for Strategiske høgskolemidler her

Lagt ut: 2012-09-12 14:01:20
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no