Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

Nytt opptaksreglement - Soria Moria light

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til nytt opptaksreglement på høring. Forslaget er et forsiktig skritt på veien mot å nå Soria Moria-erklæringens mål om å gi generell studiekompetanse til alle med 13 års skolegang.

Forslaget til nytt opptaksreglement er å gjøre forsøksordningen med å gi fagskoleelever adngang til ingeniørstudier permanent. Fagskoleelever skal dessuten sikres generell studiekompetanse. Se KDs hjemmeside

Lagt ut: 2006-10-31 08:28:19
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no