Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

MFs rektor Vidar L.Haanes valgt til ny NPH-leder

På NPHs årsmøte den 7. mars ble MF-rektoren Vidar L. Haanes valgt til ny rektor i NPH.

Med seg i arbeidsutvalget fikk han Bjarne Kvam (NLA-lh, og nestleder i NPH) studiesjef Trond Hanssen, Barratt Due Msuikkinstitutt, direktør Ulrika Herlofen ,Campus Kristiania, professor Bjørn Hennestad, BI og student Tina Marii Skare. Varamedlemmer ble kontorsjef Ingunn Tepstad, Bergens Arkitektskole og rektor Jørn-Henning Theis, Diakonissehjemmets Høgskole. Protokollen er utlagt her

Lagt ut: 2007-03-20 13:20:16
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no