Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

NPHs årsmøte 2004

NPH avholdt sitt årsmøte på Misjonshøgskolen den 10. mars 2004

Her kan du finne årsmøteprotokollen.

Lagt ut: 2004-04-02 08:13:00
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no